top of page

Vaktskifte


Ålesunderen kan se tilbake på et innholdsrikt år med mange og trivelige samlinger, god oppslutning fra gamle og nye venner. Styret legger opp til noe tilsvarende aktivitetsnivå i 2024 (se programmet for vinter/vår her >>).


Men det er knyttet spenning til medlemmenes evne til å fornye ledelsen av foreningen.


ÅLESUNDEREN har ikke valgkomité. Det er opp til sittende styre med innspill fra medlemmene hvordan styret sammensettes fra år til år. Medlemmene av styret velges for 2 år, og halvparten av styret er på valg hvert år!


Til våren må årsmøtet finne frem til 2 nye styremedlemmer. Det store vaktskifet er på gang. Uten fornyelse av styret nå til våren – og i like stor grad – til neste vår, står foreningen i spagat, uten nye krefter til å dra lasset videre.


Det er opp til deg, som medlem. Vil du at ÅLESUNDEREN forsatt skal være et levende møtested, må du bidra med innspill om nye styremedlemmer.


ÅLESUNDEREN må ha styreleder, kasserer, web- og Facebook-ansvarlig, seketær, idérike styremedlemmer som kan utvikle foreningen videre, både innholdsmessig og i antall.


Kanskje er DU en av dem?!


46 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle
bottom of page