top of page

Sunnmørsalpene


I riktig gamle dager (250+ år siden) hadde man et svært så maritimt syn på Sunnmørsalpene. Den gang mente lokalbefolkningen at bølgeformasjoner og linjer i Sunnmøres fjell kunne forklares som et resultat av Syndflodens vannmasser. Midt på 1700-tallet stod en lokal topograf, presten Hans Strøm, frem med et revidert syn på saken: Strøm anså det som mer sannsynlig at de skyldes regn, men anførte ærbødigst at bøndene hadde helt rett i at åsryggene konsekvent ligger parallelt fra nordøst til sydvest, og dermed ligner bølgene nordvestvinden skaper til havs.


Vi skal ikke gå dypere i materien, men anbefaler omtale av den samme Hans Strøm blant annet i Wikipedia og andre kilder, der han blir presentert som vitenskapsmann, og da særlig for mønsterverket Physisk og oeconomisk beskrivelse over Søndmørs fogderie (1762–69), også kalt Søndmørs Beskrivelse. Han tok også initiativ til restaurering av Giske kirke, og spor etter dette arbeidet skal være å finnes i form av et epitafium som fortsatt skal henge i kirken …


Nok en grunn til å besøke både fjell og fjorder rundt Ålesund.

59 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comentários


bottom of page