top of page

De utrolige årene


For dagens besøkende i Ålesund er det ufattelig at stort sett hele denne Jugend-byen ble til i løpet av en kort femårsperiode etter brannen i 1904. Innen 1908 var det oppført nærmere 700 bygninger der over 800 trehus ble flammenes rov.

Noe av det ufattelige er også at forsikringer dekket innpå 75 prosent av kostnadene ved nybyggingen. En viktig årsak til det sies å være at byggeindustrien hadde vært på lavgir i flere år, og fagfolk strømmet til Ålesund, ikke bare for å hjelpe i nøden, men også for å hjelpe seg selv til viktige inntekter.

En stor mængde dyktige bygningsfolk strømmede til byen så at der blev en skarp konkurranse om arbeidet. Havde ålesunderne skullet bygge en by i gode tider for bygningsfolk vilde bygningene kanske været blevet 25 % dyrere og de dygtigste kræfter vilde ikke have søgt dertil”, skrev arkitekt Heinrich Jürgensen i ettertid.

Den nye byen framstod som landets mest moderne. Den hadde nye vann- og kloakkrør, rør for gass og kabler for bytelefon. Ålesund hadde etter gjenoppbygginga 446 vannklosett, nesten like mange som alle andre norske byer til sammen. Mange mennesker hadde fått innlagt elektrisitet, andre hadde valgt gass.

Omtrent alle som har levet i den gamle by savner det præg av koselighet og hygge som den gjennomgående var preget av”, skrev Kristian Bugge i sin ålesundshistorie. Men, legger han til: ”Allikevel ønsker visst ingen de gamle træhuse tilbake. Det nye Aalesund med sine rettere gater og solide murhuse er mer i pakt med tiden og står der som en kraftig utpost vendt ut mot det urolige hav som gir byen dens næring”.


Hva vet du om denne utrolige fasen av Ålesunds historie? Historikeren Aud Farstad gir deg et bredt innblikk her >>

45 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Comments


bottom of page